top of page

Şirket büyütme 

Business Brainstorming

Yeni pazarlama stratejilerin kuruluşu, bir birleşme veya şirket satın alma ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, şirketin genişlemesi anlamına gelir. Tıpkı başka şehirler ya da ülkelerde yeni şubelerin bulunması gibi. Her şirketin genişlemesi masraflıdır, bundan dolayı yeni sermayeye ihitiyaç duyulur. Şirketin genişlemesi için bankalara, yatırımcılara veya riskli sermaye şirketlerine başvurabileceğiniz bir iş planı gereklidir.

 

Şirketinizin genişlemesinde gerekli olan iş planınızın tasarımını üstleniyoruz:

  • Şimdiki ticaret alanındaki gelişimde – gelecekteki ciroların ve işletme masraflarının köklü planlaması.

  • Yepyeni bir pazarı yaratmada – yeni pazarda ticari fikrin, hizmetlerin, ürünlerin ve şirketin avantajlarının detaylı izahatı.

bottom of page