top of page

Devlet teşvikleri

Teşvik programları serbest mesleğin finans imkanı olarak, daha doğrusu şimdiki ticari modelinizin genişletmesi veya sağlamlaştırlıması için, hizmette bulunuyor.

Teşvik programları AB, devlet ya da her eyalet tarafından sunuluyor. Bunun için kuruluşunuzun bakış açısı ve fikirleri önemli. Hangi pozisyondan kendinizi serbest hale getiriyorsunuz ve hangi teşvik imkanlarını dikkate alıyorsunuz? Neredeyse her programı farklı bir kurumda değişik yetkililerle müracaat etmeniz gerekiyor. Ayrıca müracaat yöntemleri, teşvik programına göre değişebilir. Uygun bir teşvik programı seçebilmek için durumun özel bir analizi büyük önem taşıyor.

Business Meeting
Giving a Presentation

İşsizlikten iş kurma

İşsizlikten kurtulup kendi işinizi kurmak istiyorsunuz ve bir Arbeitsagentur’da (İş ve işçi bulma kurumunda) yetkili kişilerle temel adımları bizzat görüştünüz.

 • Bir iş planı hazırlanması ve bir fizibilite raporu alınması gerek.

 • Düşük bir finansman gereksiniminde mikrokrediler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı teşvik bankaları iş kuranlar için uygun şartlarda finansal teşvik olarak mikrokredileri de sunuyor.

 • Kuruluş ödenekleri ve kapora yardımıyla teşvik imkanı

Serbest meslek sahipleri ve küçük işletmeciler için kuruluş kredileri

Üç yıldan az bir süre serbest meslek ve küçük işletme sahibi olanlar için geçerlidir.

 • Her eyaletin kendi teşvik bankası

 • KfW (Yeniden yapılandırma kredi kurumu) bankaları / KfW (Yeniden yapılandırma kredi kurumu) kaporası – ülkelerüstü

 • NRW (Kuzey Ren-Vestfalya) bankasından mikrokrediler, GLS bankası (Ödünç ve bağış müşterek bankası)

 • Almanya mikromezzanin fonları

Cheerful Business Meeting
Creative Meeting

Yüksek öğrenimden ve üniversite mezuniyetinden iş kurma

EXIST teşvik programı – EXIST kurucu bursu, benzersiz buluşları ve teknolojik ürünlerin veya yenilikçi bir iş fikrin gelişimini ve araştırmasını teşvik ediyor. Kurucu, daha doğrusu kurucu ekip (üç kişiye kadar) ve kuruluş planı teşvik edilenlerdendir. Üniversite öğrencileri ya da üniversite mezunları kuruluş fikrinden hazır iş planına kadar bir yıllık süreçte finansal destekten yararlanabilecekler. Neler destekleniyor:

 

 • Masraflı ve riskli geliştirme çalışmalarıyla bağlı olan kuruluş projesi.

 • EXIST-Forschungstransfer (araştırma transferi) – Avrupa Sosyal Fonu ile birlikte finanse edilen Federal ekonomi ve enerji bakanlığının teşvik programı

Büyüme safhasındaki şirketler için

Şirketinizi genişletmek, cari harcamalarınızı karşılamak ve şirketinizi sağlamlaştırmak istiyormusunuz? Sermayenizi arttırmak isteseniz ve uzman tavsiyesine ihtiyacınız olsa bile mi?

Önemli girişimci adımlar için uygun teşvikler müracaat edilebilir:

 • Piyasada maksimum 3 senedir bulunan şirketler ve işletmeciler – (geçici ek iş dahil)

 • Yatırım ve işletme fon kredisi

 • En az 2 yıl piyasada bulunan, ürünlerin ve üretim yöntemlerinin yeni ve müteakip gelişiminin finansmanına ihtiyaç duyan, kuruluşunu tamamlamış şirketler.

 • Küçük işletmeler ve yeni eyaletlerdeki işletmeler için faizi avantajlı bölgesel teşvik programları.

Serbest mesleğin şekilleri branşlarına göre kategorize edilebilmesine rağmen daima kişiseldirler. Bir teşvike yaklaşım şekli ve teşvikin imkanları ancak özel bir görüşmede anlaşabilinecek detaylarda gizlidir. Planınız hakkında bizimle görüşün. Sizinle birlikte gerçekleştirilebilir bir çözüm bulacağız.

Business Meeting
bottom of page