top of page

Yabancı yatırımcı olarak Almanya'da oturum almak  (§21 AufenthH'ye göre)

§ 21 Serbest meslek

 

Bir yabancı yatirimciya, serbest meslek için oturma izni verilebilir,

 

1. bir ekonomik çıkar veya bölgesel bir ihtiyaç varsa,

2. faaliyetin ekonomi üzerinde olumlu bir etkisi olması beklenir ve

3. Uygulama, özkaynak veya kredi taahhüdü ile finanse edilirse.

 

Cümle 1'e göre şartların değerlendirilmesi, özellikle temeldeki iş fikrinin sürdürülebilirliğine, yabancının girişimcilik deneyimine, kullanılan sermayenin miktarına, istihdam ve eğitim durumuna etkileri ile inovasyon ve araştırmaya olan katkıya dayanmaktadır. 3 Planlanan faaliyetin yeri için yetkili organlar, yetkili ticaret makamları, kamu hukuku kapsamındaki meslek birlikleri ve mesleki lisanstan sorumlu makamlar incelemeye dahil edilmelidir.

Business People Talking

Sizi aşağıdaki alanlarda destekliyoruz:

 

  • Yabancı şirketlere Almanya'ya eşlik etmek ve oturma izni almalarına yardımcı olmak (§21'e göre)

  • Destek işbirlikleri

  • Proje finansmanını düzenleme

  • Devlek tesvik ve hibelerinden faydalanma

 

Kurumsal stratejide:

 

  • perspektiflerin, pazarların ve projelerin geliştirilmesinde

  • işletme / finans

  • başarı faktöründe uluslararasılaşma

  • kurumsal işbirliği içinde, - devralma / - satın alma / - satış

Business Meeting
bottom of page