Konzept Consulting ticaret modeli

Erfolgmitkonzeptconsulting 02 Konzept Consulting ticaret modeli

Ticari fikrinizin güç ve zayıflık potansiyelini somut bir şekilde analiz eden bir ticaret modeli geliştirdik. Çıkan sonuca göre size işlemlerinizin devamı için özel bilgiler verip ihtiyaçlarınıza göre bir iş stratejisi geliştiriyoruz.


 Ticaret modeli için temel yapı taşları


Müşteri kitleleri

Kimin için değer yaratıyoruz?

En önemli müşterilerimiz kimler?

Kime yardımda bulunuyoruz?

Kitlesel pazar

Niş pazarı

Bölünmüş

Çeşitlendirilmiş

Çok yönlü platformlar


Değer teklifi

 • Kazanç – Teklif
 • Müşteriye hangi değerleri kazandırıyoruz?
 • Müşterimizin hangi problemlerini çözmekte yardımcı oluyoruz?
 • Hangi müşteri ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz?
 • Her müşteri kitlesine hangi ürün ve hizmet paketlerini sunuyoruz?
 • Biz nasıl yardımda bulunabiliriz?

Özellikler

 • Yenilik
 • Hizmet
 • Müşteri isteklerine uyunluk
 • İşi kolaylaştırma
 • Dizayn
 • Marka/Statü
 • Fiyat
 • Masraf indirimi
 • Risk azaltma
 • Mevcudiyet
 • Konfor/Kullanım kolaylıkları

Yaygınlaştırma kanalları

 • Müşteri kitlemiz kendilerine hangi kanallar yoluyla ulaşılmasını istiyor?
 • Şu an onlara nasıl ulaşabiliriz?
 • Kanallarımız nasıl entegre edilmiştir?
 • Aralarından hangileri çok iyi işliyor?
 • Hangilerinin maliyeti daha uygun?
 • Kanalları müşteri ilişkileri yönetimine nasıl entegre edebiliriz?
 • Bizi nasıl tanıyabilirsiniz ve nasıl tedarik ediyoruz?

Kanal aşamaları

 1. İlgi – İlgiyi şirketimizin ürünlerine ve hizmetlerine nasıl yönlendirebiliriz?
 2. Değerlendirme – Müşterilerimize şirketimizin fiyat teklifini değerlendirmekte nasıl yardımcı olabiliriz?
 3. Satın alımı – Müşterilere belirli ürünleri ve hizmetleri satın alma imkanını nasıl sağlayabiliriz?
 4. Aracılık – Müşterilere bir fiyat teklifini nasıl sağlayabiliriz?
 5. Satın alımından sonra – Müşterilere satın alımından sonra nasıl destekte bulunabiliriz?

Müşteri ilişkileri

 • Her ayrı müşteri kitlemiz bizden hangi iletişim şeklini bekliyor?
 • Hangilerini düzenledik?
 • Maliyetleri ne kadar yüksek?
 • Diğer ticari modelimize nasıl entegre ediliyorlar?
 • Başkalarıyla olan iletişimimiz nasıl?

Örnekler

 • Kişisel özel destek
 • Selfservis
 • Otomatik hizmetler
 • Komüniteler
 • Katılım

Gelir kaynakları / Kazanç

 • Müşterilerimiz gerçek anlamda hangi bedeli ödemeye hazırlar?
 • Ödemelerini nereye yapmaktalar?, Hangi yöntemlerle yapmaktalar?
 • Ödemeyi hangi yöntemle yapmayı tercih ederler?
 • Her gelir kaynağı toplam ciroya ne kadar katkıda bulunuyor?
 • Bizim kazancımız ne?

Şekiller: Satış, Kullanım ücreti, Üye ücreti, Ödünç/Kiralama/Leasing, Lisanslar, Komisyon ücretleri,
Reklam
Kesin fiyatlar: Liste fiyatı, Ürünün özelliklerine bağlı, Müşteri kitlesine bağlı, Miktara bağlı
Değişken fiyatlar: Anlaşma, Gelir menajerliği, Gerçek zamanlı piyasa değeri, Müzayedeler


Kilit kaynaklar

 • Tekliflerimiz hangi kilit aktivitelere gerek duyuyor?
 • Dağıtım kanallarımız?
 • Müşteri iletişimleri?
 • Gelir kaynakları?
 • Biz kimiz ve nelere sahibiz?

Kaynak şekilleri

 • Fiziksel
 • Entellektüel (Markalar, Patentler, Telif hakları, Veriler)
 • Beşeri
 • Finansal

Kilit aktiviteler

 • Tekliflerimiz hangi kilit aktivitelere gerek duyuyor?
 • Dağıtım kanallarımız?
 • Müşteri ilişkileri?
 • Gelir kaynakları?
 • Bizim görevimiz nedir?

Kategoriler

 • Üretim
 • Problem çözümü
 • Platform/Şebeke

Tasarım amacı: Tasarlayan: Tarih:

Kaynak: http://www.businessmodelgeneration.com


Kilit ortaklar

 • Kilit ortaklarınız kimler?
 • Kilit tedarikçilerimiz kimler?
 • Ortaklardan hangi kilit kaynaklarını elde ediyoruz?
 • Ortaklardan hangi kilit aktiviteleri uyguluyoruz?
 • Bizi kim destekliyor?

Ortaklıklar için motivasyon

 • Optimizasyon ve miktar avantajı
 • Riskleri ve güvensizlikleri azaltma
 • Belirli kaynakların ve aktivitelerin faydası

Maliyet yapısı

 • Bizim ticaret modelimize bağlı olan en önemli maliyetler hangileridir?
 • En masraflı kilit kaynakları hangileridir?
 • En masraflı kilit aktiviteler hangileridir?
 • Biz ne sunuyoruz?

Ticaretiniz çoğunlukla;

 • Maliyete odaklı (maliyet yapısı yalın, düşük fiyat anlaşması, maksimum otomasyon, kapsamlı dış kaynak kullanımı)
 • Değere odaklı (değer üretimine odaklı, premiyum değer anlaşması)

Örnek özellikler:

 • Sabit maliyet (ücretler, kiralar, işletme kaynakları)
 • Değişken maliyet
 • Miktar avantajları
 • Bileşik yararlar

Leave a Reply